8678 lượt xem

Sửa lỗi mất màu ảnh trong Photoshop

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn sửa lỗi mất màu ảnh trong photoshop, khi copy ảnh vào photoshop bị mất màu chuyển ảnh thành màu đen

các bạn xem hình chọn đúng chế độ hiện thị chất lượng màu ảnh trước nhé

Chúc các bạn sửa lỗi mất màu ảnh trong photoshop thành công nhé.